Loading...
Skip to Content

Premium Organic Soymilk

Made in Thailand
SO-YA ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์น้ํานมถั่วเหลือง แต่เป็นความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนํ้านมถั่วเหลืองระดับพรีเมียมสู่กลุ่มคนและสังคมคุณภาพ

ปัจจุบันการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมของผู้คนส่วนใหญ่ที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ผู้บริโภคกลุ่มนี้ หันมาใส่ใจ พีถีพิถันในรายละเอียดของอาหารต่างๆ เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มา คุณภาพของวัตถุดิบช้ันดี ปราศจากสารเคมี อิ่มอร่อย ปลอดภัย ถูกใจสายรักสุขภาพ อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ กําลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว “Plant Based” อาหารที่เน้นพืช จะเข้ามาเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาหารแห้งอนาคต

SO-YA เริ่มต้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มนี้ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาสินค้าเพื่อให้บรรลุ 3 ปัจจัยคือ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม การบริโภคที่ดีขึ้น ซึ่งจะนําไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้น
SO-YA เริ่มต้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มนี้ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาสินค้าเพื่อให้บรรลุ 3 ปัจจัยคือ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม การบริโภคที่ดีขึ้น ซึ่งจะนําไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้น

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ SO-YA ที่นําเสนอความเป็นอัตลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมหรือเส้นทางของกลุ่มผู้บริโภค ด้วย Design & Lifestyle ของแบรนด์สินค้า ที่มีความโดดเด่น เป็นไปตามพันธกิจ หรือความตั้งใจที่จะให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติชั้นดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยวัตถุดิบช้ันเลิศที่จะทําให้คุณ SO-YA Good และดื่มแล้วรู้สึก SO-YA Happy!

รสดั้งเดิม

Good aroma and mellow with
organic brown sugar only 2%

รสดั้งเดิม

รสไม่มีน้ำตาล

Get the natural sweetness from stevia,
no sugar added

รสไม่มีน้ำตาล

รสผสมอัลมอนด์อบออร์แกนิก

Ingredients from organic roasted almond
and rich in good fats

รสผสมแอลมอนด์อบออร์แกนิก

 Eat better,
live better!

ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์นํ้านมถั่วเหลือง SO-YA คือการใช้ถั่วเหลืองออร์แกนิก เกรดพรีเมียมอัดแน่นด้วยโปรตีน ถั่วเหลืองทุกเมล็ด ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อาหาร ออร์แกนิก จากสถาบันชั้นนําในสหรัฐอเมริกาอย่าง USDA (U.S. Department of Agriculture) เป็นการปลูกแบบแนวทางธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีในการปลูก เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ไม่มีการตัดแต่งทางพันธุกรรม (NON-GMO) จึงมั่นใจได้เลยว่านํ้านมถั่วเหลืองออร์แกนิก SO-YA ใช้ส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพ มีรสชาติที่เข้มข้น โดดเด่น มีความหอมมันเป็นเอกลักษณ์ ทั้งยังอุดมด้วยคุณประโยชน์ เหมาะสําหรับผู้บริโภคที่รักและใส่ใจสุขภาพ

Why you should drink so-ya?

We're
plant-based

We love organic

We're friendly

กินดีขึ้น เพื่อชีวิตที่ดีกว่า : เราเชื่อว่าการที่จะเสริมสร้างชีวิตให้ดีขึ้น การบริโภคอาหารนั้นมีส่วนสําคัญอย่างมาก หากเราบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็จะส่งผลให้เรามีทั้งร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่เบิกบาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศ เพื่อให้ได้น้ํานมถั่วเหลืองระดับพรีเมียม SO-YA ที่มีรสชาติอร่อย และคุณภาพมาตรฐาน

เราเชื่อมั่นว่านํ้านมถั่วเหลืองชั้นเลิศ ต้องมาจากเมล็ดถั่วเหลืองและวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมเท่านั้น อย่างการเลือกใช้เมล็ดถั่วเหลืองออร์แกนิก ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลจาก USDA เพื่อให้ได้รสชาติของถั่วเหลืองที่เข้มข้นจากธรรมชาติ สามารถดื่มได้ทุกวัน มีโปรตีน และไฟเบอร์สูง ไม่มีส่วนผสมของนํ้าตาลแลคโตส แป้ง นมผง กลูเตน นํ้ามันพืช และ Emulsifier ไม่แต่งสี ไม่ใส่สารกันบูด
สินค้ามีอายุ 1 ปี ที่มาพร้อมกับแพคเกจจิ้งสุดชิค ถูกใจชาว Vegan และสายรักสุขภาพ

นอกจากนี้แล้ว เรายังใส่ใจในด้านต่างๆ รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อนํามาผลิตเป็นสินค้าคุณภาพ เพื่อส่งมอบความสดใหม่ถึงมือผู้บริโภค

คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศ เพื่อให้ได้น้ํานมถั่วเหลืองระดับพรีเมียม SO-YA ที่มีรสชาติอร่อย และคุณภาพมาตรฐาน

เราเชื่อมั่นว่านํ้านมถั่วเหลืองชั้นเลิศ ต้องมาจากเมล็ดถั่วเหลืองและวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมเท่านั้น อย่างการเลือกใช้เมล็ดถั่วเหลืองออร์แกนิก ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลจาก USDA เพื่อให้ได้รสชาติของถั่วเหลืองที่เข้มข้นจากธรรมชาติ สามารถดื่มได้ทุกวัน มีโปรตีน และไฟเบอร์สูง ไม่มีส่วนผสมของนํ้าตาลแลคโตส แป้ง นมผง กลูเตน นํ้ามันพืช และ Emulsifier ไม่แต่งสี ไม่ใส่สารกันบูด
สินค้ามีอายุ 1 ปี ที่มาพร้อมกับแพคเกจจิ้งสุดชิค ถูกใจชาว Vegan และสายรักสุขภาพ

นอกจากนี้แล้ว เรายังใส่ใจในด้านต่างๆ รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อนํามาผลิตเป็นสินค้าคุณภาพ เพื่อส่งมอบความสดใหม่ถึงมือผู้บริโภค

คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศ เพื่อให้ได้น้ํานมถั่วเหลืองระดับพรีเมียม SO-YA ที่มีรสชาติอร่อย และคุณภาพมาตรฐาน

เราเชื่อมั่นว่านํ้านมถั่วเหลืองชั้นเลิศ ต้องมาจากเมล็ดถั่วเหลืองและวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมเท่านั้น อย่างการเลือกใช้เมล็ดถั่วเหลืองออร์แกนิก ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลจาก USDA เพื่อให้ได้รสชาติของถั่วเหลืองที่เข้มข้นจากธรรมชาติ สามารถดื่มได้ทุกวัน มีโปรตีน และไฟเบอร์สูง ไม่มีส่วนผสมของนํ้าตาลแลคโตส แป้ง นมผง กลูเตน นํ้ามันพืช และ Emulsifier ไม่แต่งสี ไม่ใส่สารกันบูด
สินค้ามีอายุ 1 ปี ที่มาพร้อมกับแพคเกจจิ้งสุดชิค ถูกใจชาว Vegan และสายรักสุขภาพ

นอกจากนี้แล้ว เรายังใส่ใจในด้านต่างๆ รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อนํามาผลิตเป็นสินค้าคุณภาพ เพื่อส่งมอบความสดใหม่ถึงมือผู้บริโภค

คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศ เพื่อให้ได้น้ํานมถั่วเหลืองระดับพรีเมียม SO-YA ที่มีรสชาติอร่อย และคุณภาพมาตรฐาน

เราเชื่อมั่นว่านํ้านมถั่วเหลืองชั้นเลิศ ต้องมาจากเมล็ดถั่วเหลืองและวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมเท่านั้น อย่างการเลือกใช้เมล็ดถั่วเหลืองออร์แกนิก ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลจาก USDA เพื่อให้ได้รสชาติของถั่วเหลืองที่เข้มข้นจากธรรมชาติ สามารถดื่มได้ทุกวัน มีโปรตีน และไฟเบอร์สูง ไม่มีส่วนผสมของนํ้าตาลแลคโตส แป้ง นมผง กลูเตน นํ้ามันพืช และ Emulsifier ไม่แต่งสี ไม่ใส่สารกันบูด
สินค้ามีอายุ 1 ปี ที่มาพร้อมกับแพคเกจจิ้งสุดชิค ถูกใจชาว Vegan และสายรักสุขภาพ

นอกจากนี้แล้ว เรายังใส่ใจในด้านต่างๆ รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อนํามาผลิตเป็นสินค้าคุณภาพ เพื่อส่งมอบความสดใหม่ถึงมือผู้บริโภค

คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศ เพื่อให้ได้น้ํานมถั่วเหลืองระดับพรีเมียม SO-YA ที่มีรสชาติอร่อย และคุณภาพมาตรฐาน

เราเชื่อมั่นว่านํ้านมถั่วเหลืองชั้นเลิศ ต้องมาจากเมล็ดถั่วเหลืองและวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมเท่านั้น อย่างการเลือกใช้เมล็ดถั่วเหลืองออร์แกนิก ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลจาก USDA เพื่อให้ได้รสชาติของถั่วเหลืองที่เข้มข้นจากธรรมชาติ สามารถดื่มได้ทุกวัน มีโปรตีน และไฟเบอร์สูง ไม่มีส่วนผสมของนํ้าตาลแลคโตส แป้ง นมผง กลูเตน นํ้ามันพืช และ Emulsifier ไม่แต่งสี ไม่ใส่สารกันบูด
สินค้ามีอายุ 1 ปี ที่มาพร้อมกับแพคเกจจิ้งสุดชิค ถูกใจชาว Vegan และสายรักสุขภาพ

นอกจากนี้แล้ว เรายังใส่ใจในด้านต่างๆ รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อนํามาผลิตเป็นสินค้าคุณภาพ เพื่อส่งมอบความสดใหม่ถึงมือผู้บริโภค

Join SO-ya society

drinksoyabrand

drinksoyabrand

drinksoyabrand

drinksoyabrand

all branches

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?

Call Us
+66 2441 3595 to 8
Line us
@drinksoyabrand
จดหมายข่าวนี้ไม่ใช่สแปม
EN