Loading...
Skip to Content

เราให้พันธสัญญาว่า เราจะไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อย่างต่อเนื่อง เราจะแสวงหารสชาติ และพืชทางเลือกใหม่ๆ เช่น ข้าว ข้าวโอ๊ต และอัลมอนด์ เป็นต้น โดยจะคัดสรรจากวัตถุดิบชั้นดี ปราศจากสารเคมี อิ่มอร่อยปลอดภัย เอาใจคนรักสุขภาพตามปณิธานแรกเริ่ม และความอร่อยจะยืนหยัด โดยพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป ด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มาจากความตั้งใจของเรา

SO-YA คือ นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ที่มาพร้อมความเป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบของเราเอง

เราจะมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัว และเราจะเป็นผู้นําด้านเครื่องดื่มน้ํานมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง

ใส่ใจพิถีพิถัน คัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติคุณภาพดี ปราศจากนํ้ามัน นมผง และสารเจือปนต่างๆ

เราจะมุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์ชั้นดี เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สายรักสุขภาพ เติมพลัง สร้างสรรค์ ให้คุณเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด

เราเชี่อว่าชุมชน และสังคม เป็นครอบครัวเดียวกับเรา เราจะไม่หยุดที่จะพัฒนาและสนับสนุนงานในด้านต่างๆ เพื่อตอบแทนกลับสู่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

About So-Ya

Premium Organic Soymilk

SO-YA ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์น้ํานมถั่วเหลือง แต่เป็นความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนํ้านมถั่วเหลืองระดับพรีเมียมสู่กลุ่มคนและสังคมคุณภาพ


ปัจจุบันการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นกระแสที่ได้รับความนิยมของผู้คนส่วนใหญ่ที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ผู้บริโภคกลุ่มนี้ หันมาใส่ใจ พีถีพิถันในรายละเอียดของอาหารต่างๆ เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มา คุณภาพของวัตถุดิบช้ันดี ปราศจากสารเคมี อิ่มอร่อย ปลอดภัย ถูกใจสายรักสุขภาพ อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพกําลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว “Plant Based” อาหารที่เน้นพืช จะเข้ามาเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาหารแห้งอนาคต


SO-YA เริ่มต้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มนี้ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาสินค้าเพื่อให้บรรลุ 3 ปัจจัยคือ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม การบริโภคที่ดีขึ้น ซึ่งจะนําไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้น


ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ SO-YA ที่นําเสนอความเป็นอัตลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมหรือเส้นทางของกลุ่มผู้บริโภค ด้วย Design & Lifestyle ของแบรนด์สินค้า ที่มีความโดดเด่น เป็นไปตามพันธกิจ หรือความตั้งใจที่จะให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติชั้นดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยวัตถุดิบช้ันเลิศที่จะทําให้คุณ SO-YA Good และดื่มแล้วรู้สึก SO-YA Happy!


แนวทางในการคิด และทําสิ่งต่างๆของเรานั้นเรียบง่าย ตระหนักและคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมา อีกทั้งเชื่อว่าผลิตภัณฑ์กลุ่ม Dairy Free ต้องมีให้อรรถประโยชน์มากกว่ารสชาติที่ดี เราพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบชั้นเลิศ เพื่อเอาใจสายรักสุขภาพอย่างแท้จริง รวมถึงการมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราเลือกใช้เมล็ดถั่วเหลืองออร์แกนิก เกรด Premium ที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีโดยได้รับการรับรอง Certificated VEGAN และ NON-GMO

Looking for something awesome?

มีรสชาติให้เลือกทั้งหมด 3 รสชาติด้วยกัน ได้แก่ รสออริจินัล รสไม่มีนํ้าตาล และรสอัลมอนด์อบออร์แกนิก ที่มาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์สุดชิคในขนาด 180ml
EN